Klubtilbud og aflastningstilbud

Carpe Diem Huset er et klubtilbud og aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov. Det kan være børn og unge med diagnoser inden for autisme og ADHD. Aldersgruppen er fra 6 til 23 år. Vi tilbyder aflastning og nye netværk for børn, unge og familier, der med afsæt i vanskeligheder indenfor autisme og ADHD er udfordret på forskellig vis. 

Carpe Diems generelle tilbud:

Hvert barn/ung, der benytter sig af vores klubtilbud og aflastningstilbud, er tilmeldt en ugentlig klubdag samt en weekend med fokus på social træning pr. måned. Dette foregår alt sammen med deres klubkammerater og deres faste pædagoger fra personalet.

En klubdag begynder hverdage kl. 15:00 og slutter kl. 20:00

Er man tilknyttet tirsdags-gruppen overnatter man i huset til onsdag morgen.

Weekender med social træning begynder fredag kl. 15:00 og slutter søndag kl. 15:00.

Sociale aktiviteter til børn og unge hos Carpe Diem Huset:

Hvert år afholder vi 2 kolonier fra mandag til fredag. En sommer/efterårskoloni og en vinter koloni. To gange pr. år er vi desuden alle på en fælles weekend ud af huset. 

I huset afholder vi en sommerfest med familien, en påskefrokost, en julemiddag samt en julefest, hvor forældre er inviteret. To gange om året afholdes der en film/spilleaften.

Aflastning til børn og unge:

Carpe Diem Husets kerneydelse er aflastning til unge og børn med autisme og ADHD. Vores klubtilbud og aflastningstilbud er altså for de familier, hvor der er et eller flere børn/unge med særlige behov grundet en diagnose inden for autisme og ADHD.

Det kan være en udfordring for en familie sjældent at have tid til sig selv eller til andre søskende, da diagnosticerede børn/unge kan kræve meget af deres forældre og familier. Børn og unge med disse diagnoser har ofte svært ved at komme ud og væk fra computeren og opleve det ”rigtige” liv. De har ofte udfordringer med at gå i skole, de kan have svært ved i det sociale liv, og at finde venner hvilket kan virke uoverskueligt for dem.

Det er altså børn og unge med særlige behov, der har brug for hjælp af en troværdig voksen, som kan guide og vejlede dem. Det er her, Carpe Diem Huset kommer ind i billedet. Vi er nemlig et tilbud til autister og børn og unge med ADHD, hvor vi sørger for at børnene/de unge får social træning gennem fritidsaktiviteter for unge og børn med autisme og ADHD. 

Børn og unge med diagnoser indenfor autisme og ADHD bliver henvist til Carpe Diem Huset via hjemkommunen. 

Vores aflastningstilbud har til formål:

  • At tilbyde socialt samvær med ligestillede indenfor rammer gennem fritidsaktiviteter for børn og unge med autisme og ADHD, som den enkelte selv er med til at påvirke og beslutte.
  • At give mulighed for fysisk udfoldelse i socialt trygge rammer – med en individuelt tilpasset struktur i samspil med kendte, forudsigelige og genkendelige voksne.
  • At yde hjælp til indsigt i det enkelte barns/den unges eget handikap.
  • At hjælpe barnet/den unge med at finde stærke og svage sider hos sig selv og hjælpe dem med at bruge disse sider hensigtsmæssigt.
  • At skabe mulighed for social færdighedstræning iht. autisme og ADHD i samvær med andre og ad den vej kunne knytte venskabelige bånd i forhold til det enkelte barns/den unges egen evne, lyst og motivation.
  • At skabe stjernestunder i det enkelte barns/den unges liv og dermed medvirke til at skabe et aktivt liv – til trods for udfordringerne med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Pædagogisk målsætning og praksis:

Den overordnede pædagogiske målsætning for Fonden Carpe Diem Husets klubtilbud og aflastningstilbud er at højne børnenes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således at de vil være i stand til at møde ungdomslivet og senere voksenlivets udfordringer som aktive aktører i samfundet.

Hos Fonden Carpe Diem Huset er der fokus på det enkelte barns/den enkelte unges ressourcer og kompetencer, og der arbejdes med individuelle målsætninger med henblik på at fremme den enkeltes evner og lyst til at indgå i relationer, føle ansvar for eget liv og møde nye udfordringer. 

Hvem er vi?

Fonden Carpe Diem Huset blev grundlagt som en privatejet institution i 1998.

Der findes ikke mange tilbud til autister eller tilbud til børn og unge med autisme og ADHD i Danmark. Derfor er Carpe Diem unikt, da børnene/de unge og det gode børne-ungeliv altid er i fokus hos os.

Carpe Diem Huset er børnenes hus, og de er medbestemmende ift., hvad der skal foregå i huset. Naturligvis inden for de pædagogiske rammer, som de hver især kan håndtere.

Hvor bor vi?

Vi har til huse i Ballerup. I en villa på 3 etager med en stor dejlig have, tæt på offentlig transport og grønne områder.

Kontakt os på +45 39665557 / +45 30110020, eller skriv til info@carpediem-huset.dk / susanne.lidsmoes@carpediem-huset.dk

Hos Carpe Diem huset tilbyder vi hjælp til børn og unge med autisme og ADHD via vores klubtilbud og aflastningstilbud, hvor vi stabler fritidsaktiviteter for børn med autisme på benene